Menu

Dziennik elektroniczny szkoły

                                             

 

 

                                      

Covid-19 Ważne informacje

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Szkole - covid 19

Procedury_zapewniania_bezpieczenstwa_w_Szkole_covid_2020-2021(1).pdf

Wytyczne GIS dla szkół/placówek oświatowych:

http://file:///C:/Users/J9336~1.NOW/AppData/Local/Temp/wytyczne_dla_szkol_i_placowek_-_wrzesien_2020_aktualizacja_21-08-2020.pdf

dla oddziałów przedszkolnych:

Wytyczne_przeciwepidemiczne_Glownego_Inspektora_Sanitarnego_z_25_sierpnia_2020_r_oddzialy_przeds.pdf

Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Poznaniu

numery telefonów: 61 656 80 50 oraz 609 794 690

LIST PAŃSTWOWEGO POWAITOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DOTYCZĄCY SPOSOBU KIEROWANIA NA NAUKĘ ZDALNĄ I KWARANTANNĘ

Wytyczne_sanepidu.pdf

LIST KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

konsultant_wojewodzki_w_mikrobiologii-szkoly-28.08.20-1.pdf 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:


mLegitymacje szkolne już w naszej szkole!

mLegitymacja - mobilna legitymacja szkolna w telefonie komórkowym

Chętni uczniowie naszej szkoły mogą otrzymać mobilną legitymację, która zastepuje legitymację tradycyjną. Dzieki temu, jest ona zawsze pod ręką. Jest to możliwe dzięki podpisaniu umowy przez szkołę z Ministerstwem Cyfryzacji. Oczywiście, tradycyjna legitymacja nie traci swojej ważności.

Dzięki aplikacji opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, można pobrać mLegitymację na telefon komórkowy. Dane autoryzacyjne są wydawane przez naszą szkołę. Informacje niezbędne do wygenerowania legitymacji, szkoła wprowadza do systemu za pomocą specjalnego systemu. Każdy zarejestrowany przez szkołę uczeń, otrzymuje wydruk z kodem, który wpisuje podczas aktywacji w swoim telefonie. Aby otrzymać legitymację mobilną, należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły.                                                                                                                                                                       Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

mLegitymację trudno podrobić. Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu). Wniosek o wydanie mlegitymacji mogą składać wszyscy chętni uczniowie. Wystarczy wypełniony przez rodzica bądź opiekuna wniosek złożyć w sekretariacie szkoły i przesłać zeskanowane zdjęcie. W przypadku trudności z przesyłaniem zdjęć, prosimy o kontakt.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna

Wniosek do pobrania: wniosek_o_wydanie_mobilnej_legitymacji(1).pdf

Adres sekretariatu, na który należy przesłać zeskanowane zdjęcie: sekretariat@sp5szkola.pl 

                                                                          

 

Klekusiowo

Pięć cudownych jajeczek pojawiło się w bocianim Kajtkowym gnieździe.

Ulubieńcy obecnej klasy VF spodziewają się bocianiątek!

Zobacz więcej, na stronie Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt

https://klekusiowo.pl/

 

Ważne ogłoszenia

Nadużywanie mediów cyfrowych – poznaj 6 najczęstszych następstw

Cyfrowa rzeczywistość otwiera przed nami niedostępne dotąd przestrzenie. Jest szansą, na poznawanie ludzi z całego świata, wymianę wiedzy z każdej dziedziny, samorealizację w ramach prowadzenia kanałów czy blogów – pozytywne aspekty istnienia Internetu w naszym życiu można by długo wymieniać. Jednak będąc jego świadomym użytkownikiem, warto pamiętać, że nadużywanie mediów cyfrowych może mieć również wiele negatywnych konsekwencji w naszym realnym życiu. 

Nowy, cyfrowy świat

Korzystanie z nowoczesnych narzędzi komunikacji przez reprezentantów pokolenia Z (urodzeni po 1995 roku) i Alpha (urodzeni po 2005 roku) jest dzisiaj oczywistością. Po prawie 30 latach życia w społeczeństwie cyfrowym możemy powiedzieć, że nie wszystkie młode osoby sprawują odpowiednią kontrolę nad własnymi urządzeniami mobilnymi. Najczęściej osoby takie nazywamy fonoholikami (uzależnieni od smartfonów), gamerami (uzależnieni od gier), siecioholikami (uzależnieni od Internetu), osobami cierpiącymi na nomofobię (ang. no mobile phone). Skala zjawiska związanego ze skrajnym przywiązaniem do elektroniki nie jest zastraszająco duża. Z prowadzonych przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg oraz Uniwersytet Gdański badań wynika, że jedynie 2% – 3% młodzieży w wieku 12 – 18 lat przejawia wyraźne symptomy uzależnienia od urządzeń cyfrowych. Pomimo to warto pochylić się nad negatywnymi konsekwencjami związanymi z utratą kontroli nad wszelkiego rodzaju cyfrowymi dobrodziejstwami.

Zasadnicze zmiany w zakresie funkcji oraz sposobu użytkowania nowoczesnych technologii komunikacji – rozwój oprogramowań, pluralizm aplikacji, nowe rozwiązania typu smart dla urządzeń, jak również coraz większa dostępność samych urządzeń i Internetu powodują, że użytkownicy, w szczególności dzieci młodzież, narażeni są na zaburzenia w korzystaniu z tych urządzeń. Nałogowe i kompulsywne użytkowanie nowoczesnych narzędzi komunikacji (w szczególności z mobilnym dostępem do Internetu) powoduje nie tylko zmiany w strukturze zarządzania swoim czasem wolnym w stronę mniejszej aktywności fizycznej, ale również zdaje się mieć wpływ na kondycję zdrowotną, relacje społeczne, procesy psychiczne zachodzące w człowieku. Poniżej zestawiono najważniejsze negatywne konsekwencje problemowego wykorzystywania mediów cyfrowych w wymiarze fizycznym, społecznym oraz psychicznym w kontekście wpływu na codzienne funkcjonowanie ucznia w polskiej szkole.

Zaburzenia cyklu dnia i nocy

Badania prowadzone przez Uniwersytet Gdański oraz Fundację Dbam o Mój Z@sięg wskazują, że 26,9% uczniów między 12 a 18 rokiem życia deklaruje, że zawsze przed zaśnięciem korzysta z własnego smartfona. Kolejne 17,4% przyznaje, że robi to bardzo często, zaś 19,7% często. Oznacza to, że ponad 60% młodych osób kończy swój dzień z telefonem w ręku. Podczas prowadzonych badań okazało się ponadto, że uczniowie często przyznają się do kilkugodzinnego korzystania ze smartfonów tuż przed zaśnięciem. Niektóre osoby wskazują, że taka czynność trwać może nawet 5 godzin. W tym czasie najczęściej używane są przez młodzież takie aplikacje jak YouTube czy Messenger. 

Bezpośrednim następstwem takiego zachowania jest niewyspanie i przemęczenie, które towarzyszy uczniowi następnego dnia. W dalszej perspektywie możemy mówić o rozwijaniu się krótkowzroczności, syndromie wyschniętych gałek ocznych (zaczerwienione spojówki, piekące i szczypiące oczy) czy wręcz bezsenności. Myśląc o negatywnych konsekwencjach związanych z używaniem mediów cyfrowych w godzinach wieczorno-nocnych, nie sposób nie wspomnieć o ważnej pochodnej, jaką jest niski poziom absorbcji treści przekazywanych przez nauczyciela podczas prowadzonych zajęć. Ogólne przemęczenie, niewyspanie jest przyczyną niższego poziomu koncentracji, braku uważności, kłopotów z zapamiętywaniem. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że 19,2% uczniów w wieku 11-18 lat przyznaje, że zdarza im się niedosypiać z powodu zbyt długiego korzystania ze smartfonów i Internetu

Zaburzenie w hierarchii priorytetów

Utrata kontroli czasowej nad używaniem smartfonów, tabletów, Internetu, gier on-line zawsze prowadzi do stopnienia czasu wolnego, ale również wpływa na dezorganizację czasu przeznaczonego na obowiązki szkolne czy domowe. Na tego rodzaju negatywną konsekwencję wskazuje 15,8% wszystkich przebadanych uczniów, kolejne 26,9% badanych przyznała, że w skutek korzystania z telefonu komórkowego i Internetu ma mniej czasu na naukę. 

Zaniedbywanie obowiązków szkolnych może być powodowane tym, iż w wielu domach nie istnieją żadne zasady korzystania ze smartfonów oraz Internetu (60%), a rodzice bardzo rzadko rozmawiają ze swoimi dziećmi na temat odpowiedzialnego wykorzystywania mediów cyfrowych (35%). W sytuacjach skrajnych (np. w sytuacji uzależnienia od gier on-line) dzieci nie tylko zaniedbują obowiązki wynikające z ich edukacji, ale również przestają realizować obowiązek szkolny jako taki. Niestety psychologowi bądź pedagogowi szkolnemu trudno jest w sposób jednoznaczny stwierdzić problemowe korzystanie ze smartfona czy Internetu przez ucznia, albowiem dzisiaj w polskiej szkole nie ma ogólnie dostępnych narzędzi diagnostycznych w tym zakresie. Dodatkowo sytuację utrudnia fakt, iż problem e-uzależnień w istocie jest bardzo rzadko poruszany w środowisku nauczycieli, ale również w szkolnej profilaktyce e-uzależnień. 

Spadek zdolności poznawczych

Kiedy traktujemy swój mózg jak śmietnik, trudno oczekiwać, że nasze zdolności poznawcze, percepcja przestrzenna, koncentracja uwagi czy możliwość absorbcji treści przekazywanych w szkole przez nauczyciela będą kształtowały się na wysokim czy zadowalającym poziomie. Jest dokładnie przeciwnie. 

Prowadzone przez Fundację Dbam O Mój Z@Sięg badania wskazują, że prawie co czwarty uczeń (23,7%) przyznaje, że czasem nie potrafi skoncentrować się na jednej czynności wykonywanej w danym momencie, gdyż czuje się rozproszony z powodu korzystania z własnego smartfona czy tabletu. Ów negatywny skutek wyraźnie widoczny jest podczas czytania książki i używania smartfona w tym samym czasie. Czas przeznaczony na przeczytanie określonego fragmentu tekstu znacznie się wydłużać, przy jednoczesnym spadku poziomu zrozumienia. Brak koncentracji osób problemowo korzystających z telefonów komórkowych widoczny jest również w trakcie trwania lekcji: osoba kompulsywnie używająca smartfona charakteryzuje się niskim poziomem skupienia, powolnym przyswajaniem treści, niemożności utrzymania koncentracji na wykonywanym zadaniu. 

Spadek zdolności poznawczych jest jasno związany z wystąpieniem syndromu przeładowania informacyjnego (ang. information overload syndrome). Syndrom ten występuje w tych wszystkich sytuacjach, w których mózg człowieka przestaje sobie radzić z gwałtownym napływem informacji, zarówno na etapie selekcji, jak i na dalszych etapach (magazynowanie treści, właściwe zastosowanie do określonych celów związanych z wymogami życia). Do negatywnych skutków przeładowania informacyjnego zaliczyć możemy: 

 • spadek trafności naszych decyzji (większa ilość musi iść w parze z ich jakością),
 • obniżenie efektywności podejmowania decyzji,
 • zwiększenie skłonności do pomijania kluczowych informacji podczas dokonywania wyborów,
 • deficyt uwagi,
 • wzrost poziomu stresu z powodu nieustającego braku możliwości przetworzenia wszystkich docierających do nas danych,
 • podwyższone ciśnienie krwi, osłabienie widzenia, niestrawność,
 • frustrację i zagubienie w życiu, osłabienie zdolności do podejmowania decyzji, wzrost agresji oraz kłopoty z koncentracją, a także ze snem.

Przemoc rówieśnicza

We współczesnym świecie coraz częściej ma ona charakter cyfrowy. W sposób szczegółowy problem ten (podobnie jak problem sekstingu) zostanie zaprezentowany w odrębnym artykule, ale już teraz można wskazać, że polska szkoła jest szkołą dość wyraźnie uwikłana w problem przemocy w sieci. Choć znajomość samego zjawiska cyberprzemocy kształtuje się na wysokim poziomie (76,9% uczniów wie, co znaczy pojęcie cyberprzemoc), okazuje się, że 7,2% uczniów spotyka się z jej przejawami często, a 65,1% w sposób sporadyczny. 

Prowadzone przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg badania wskazują również na wyraźną korelację pomiędzy stosowaniem cyberprzemocy a byciem jej ofiarą. Przynajmniej 1 raz w życiu ofiarą robienia zdjęć bez pozwolenia było 58,5% uczniów, 37,2% uczniów doświadczyła w swoim życiu hejtowania. 

Na wyraźny problem cyberprzemocy zwracają również uwagę sami nauczyciele, którzy biorą udział w zajęciach poświęconych temu zagadnieniu (58,3%), którzy wskazują, że w zakresie przeciwdziałania przemocy należy wprowadzać takie same zasady dla wszystkich szkół (62,5%) oraz budować lokalne (gminne, powiatowe) programy wsparcia (76,7%). Warto wskazać, że we współczesnej szkole nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele stają się ofiarami cyberprzemocy ze strony uczniów – 33,5% nauczycieli wskazało, że przynajmniej raz w życiu doświadczyło różnych form cyberprzemocy ze strony uczniów. 

Brak ochrony prywatności

W zależności od przyjętej definicji i metodologii badań problem ten dotyczy od kilku do nawet ponad 40% dzieci i nastolatków. Zjawisko postrzegane przez większość młodych ludzi jako niezagrażające, potrafi być niezwykle dotkliwe, szczególnie w sytuacji upublicznienia prywatnych materiałów erotycznych w sieci. Ponadto często towarzyszą mu zachowania rówieśników o charakterze cyberprzemocowym. 

Media donoszą o przypadkach samobójstw ofiar sekstingu. Problem związany jest z szerszym zjawiskiem seksualizacji w sieci i mediach. Do sekstingu dochodzi zazwyczaj między młodymi osobami planującymi związek lub w nim będącymi, często w „dowód miłości”. Okazuje się, że najbardziej dotknięte sekstingiem są dziewczyny nakłaniane do niego przez chłopców. Ważny jest wymiar prawny problemu – część zachowań sekstingowych może być regulowana przepisami dotyczącymi pornografii dziecięcej. Przesyłanie nagich zdjęć za pomocą Internetu staje się coraz poważniejszym problemem widocznym w polskiej szkole, i to już w czwartych, piątych klasach szkoły podstawowej. 

18% młodzieży biorącej udział w badaniu prowadzonym przez Uniwersytet Gdański oraz Fundację Dbam o Mój Z@sięg zadeklarowała, że na swoim smartfonie posiada bardzo dużo zdjęć i materiałów o charakterze intymnym, a 11,6% przyznała wprost, że przynajmniej raz w życiu zrobiła sobie zdjęcie intymne i upubliczniło w sieci. Z przeprowadzonych przez fundację badań wynika ponadto, że 25,5% uczniów deklaruje rozpowszechnianie tego rodzaju zdjęć, zdecydowanie częściej ten proceder uprawiają chłopcy niż dziewczęta. Przesyłanie nagich zdjęć przez Internet (tzw. robienie nudesków) może mieć swoje dalsze negatywne konsekwencje, do których niewątpliwie zaliczyć należy szantaż emocjonalny bądź wyłudzanie środków finansowych. Nagie zdjęcie ucznia bardzo często może stać się przyczyną doświadczania hejtu bądź innych form cyberprzemocy. 

Za niepokojące dane należy uznać te, które wskazują, że 7,1% uczniów przyznaje, że często spotykają się ze składaniem niemoralnych propozycji przez Internet, 5,5% młodych osób przyznała się, że umówiła się z kimś nieznajomym przez Internet. 

Tendencje do autoizolacji

Samotność, tendencje do autoizolacji, ograniczenie kontaktów społecznych, nieumiejętność nawiązywania relacji społecznych z rówieśnikami – to jedne z wielu negatywnych skutków zbytniego przywiązania do sieci. Brak oparcia społecznego w sposób szczególny widoczny jest u tych uczniów, którzy nie mają pasji i hobby, a w swoim życiu codziennym często kierują się nudą (60% uczniów najczęściej korzysta ze smartfonów wówczas, kiedy się nudzi). Paradoks polega na tym, że coś, co zostało stworzone po to, abyśmy łatwiej komunikowali się z innymi (Internet, portale społecznościowe, cyfrowe urządzenia mobilne) w sytuacji nadużywania powoduje izolację psychiczną, fizyczną oraz społeczną użytkownika. 

W najbliższej przyszłości należy spodziewać się jeszcze szybszego i gwałtowniejszego rozwoju nowych technologii. Internet rzeczy (IoT), rozszerzona rzeczywistość (VR), sztuczna intelignecja (AI), autonomiczna komunikacja, rozwój śledzących nas rozwiązań w przestrzeni Internetu – te i inne kwestie staną się udziałem naszego życia. Wiele z nich znajdzie swoje zastosowanie również w procesie edukacji. Już teraz uczmy, w jaki sposób odpowiedzialnie i z korzyścią dla siebie wykorzystywać cyfrowe dobrodziejstwa. To kapitał na przyszłość. 

dr Maciej Dębski

Pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, założyciel i lider Fundacji Dbam o Mój Z@sięg, socjolog problemów społecznych, edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych, ekspert Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundator i Prezes Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. Źródło: Librus 


 


 

Bezpieczny internet

Rodzicu! Koniecznie przeczytaj!   KLIK

Pi-stacja. Zachęcamy do oglądania filmów edukacyjnych

Misją fundacji Katalyst Education, opartą na filozofii Otwartych Zasobów Edukacyjnych, jest wyrównywanie szans wszystkich uczniów w Polsce, poprzez tworzenie cyfrowych narzędzi edukacyjnych i dostarczanie usług wspierających optymalne ich wykorzystanie. Pi-stacja to nieustannie rosnąca kolekcja krótkich filmów edukacyjnych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego i ściśle do niej dopasowanych. Zaczynamy od matematyki – na naszej stronie pistacja.tv i na kanale YouTube mamy już ponad 200 kilkuminutowych filmów, w których nasi tutorzy tłumaczą wszystko, co zawiera (stara i nowa) podstawa programowa od liczb naturalnych po mnożenie potęg.

źródło: pi stacja

https://pistacja.tv/

                                      

Aktualności

 • 8 kwietnia 2021 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w III Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Bajka cygańska” pod honorowym patronatem Kuratorium Oświaty i Wojewody Wielkopolskiego. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego w Poznaniu. Celem konkursu było kształtowanie postawy otwartości i szacunku dla różnorodności kulturowej, rozwijanie zainteresowań kulturą romską oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji.

  Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów: Wiktoria Duszyńska z kl. 6h, Kaja Kamińska z kl. 6 e oraz Zuzanna Pawlak i Jan Grypczyński z kl. 4a. Okazało się, że hermetyczna kultura romska może być zrozumiała i atrakcyjna dla szerszego kręgu odbiorców, w tym również dla dzieci ze szkół podstawowych. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem. Wzięli w nim udział uczniowie z całego województwa. Dodatkowa trudność polegała na tym, iż z racji pandemii odbył się on w formie online. Jury wydało werdykt po zapoznaniu się z nagraniami.

 • Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

  Wytyczne MEiN, MZ i GISdla klas I-IIIszkół podstawowych(aktualizacja 4.05.2021 r.)

  http://file:///C:/Users/J9336~1.NOW/AppData/Local/Temp/Wytyczne_dla_klas_1-3_SP_-_aktualizacja_4052021.pdf

 • Gorąco zachęcamy do zapoznania się z prezentacją z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

  Prezentację przygotowały uczennice klasy 7c

  Wiktoria Tabaka,

  Amelia i Weronika Ziółkowskie

 • Już po raz trzeci Bieg Tropem Wilczym odbędzie się w Swarzędzu - nie może tam Ciebie zabraknąć! W tym roku, z racji na panujące warunki, bieg odbywa się w nieco późniejszym terminie - 16 maja 2021 - i stał się biegiem indywidualnym!

  W imieniu Swarzędzkiego Szczepu HarcerskiegoDUKT’ zapraszamy do aktywnego udziału!

  Szczegółowe informacje, link do zapisów: Informacje organizacyjne

  Organizatorem Biegu Tropem Wilczym w Swarzędzu jest phm. Adam Hubert

 • Na czym polega konkurs? Należy w interesujący i twórczy sposób przedstawić problem smogu i zaapelować o aktywne działanie na rzecz czystego powietrza.

  Uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych – mem, GIF lub film o długości maksymalnie 30 sekund, przygotowane przy użyciu dostępnych aplikacji.Uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych – mem, GIF lub film trwający maksymalnie 1 minutę, przygotowany przy użyciu dostępnych aplikacji.Konkurs został przedłużony do 9 maja 2021r.Nagrody: klawiatury, myszki, słuchawki, głośniki, powerbanki oraz dyplomy i gadżety z logo ESA.Szczegóły, regulamin i formularz zgłoszeniowy: https://esa.nask.pl/konkurs .

 • Egzaminy zewnętrzne w 2022 r. przeprowadzane na takich samych zasadach jak egzaminy w 2021 r. oraz rezygnacja z progu zdawalności na egzaminie maturalnym z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w 2023 – to najważniejsze rozwiązania ogłoszone dziś, 21 kwietnia przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

  Ponizej link do szczegółowych informacji:

 • Wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Swarzędzu zachęcamy uczniów i rodziców naszej szkoły do udziału w kampanii „Otwórz się na pomoc” poświęconej problemowi uzależnienia dzieci od komputera i internetu.

  W ramach kampanii został stworzony interaktywny film, w którym to osoba oglądająca podejmuje decyzję. Scenariusz filmu został opracowany we współpracy z doświadczoną psycholog dziecięcą i terapeutką Mają Pisarek. Zadaniem widzów jest pokierowanie losami Dominika – 12-letniego chłopca, który musi zmierzyć się z własnymi słabościami i uzależnieniem od gier komputerowych. Podjęte przez widzów decyzje podczas filmu mają wpływ na przebieg fabuły. Jedne wybory przybliżają Dominika do rodziny, inne sprawiają, że coraz bardziej zatapia się w świecie cyfrowego uzależnienia. To, jak zakończy się ta historia, zależy więc tylko od widza, bo to on podejmuje decyzje. W kampanii „ Otwórz się na pomoc” została przygotowana także specjalna sekcja „Prawdziwe historie”, w której przedstawiono historie dzieci borykających się z problemem m.in. hejtu i przemocy w sieci, uzależnienia do alkoholu , a także część poświęcona problemowi zdrowia psychicznego rodziny w zamknięciu”.

 • W okresie Wielkanocy uczniowie klasy 5B brali udział w międzynarodowym projekcie eduacyjnym "Easter cooking".

  W projekcie dotyczącym Wielkanocy brały udział szkoły z Turcji, Finlandii, Litwy, Serbii, Włoch i Polski. Dzieci przesłały ciekawe prace z przepisami na wielkanocne potrawy i ozdoby. Uczniowie z naszej szkoły z klasy 5b w ramach zajęć kreatywnych wykonały prezentacje i kartki z wykorzystaniem m.in platformy "Canva". Udział w tym projekcie pozwolił im poznać różnorodność przysmaków wielkanocnych, zdobyć przepisy na te potrawy, a także poznać zwyczaje wielkanocne w innych krajach.

 • Miło nam poinformować, że w gronie finalistów konkursu plastycznego "Swarzędz – miasto, w którym mieszkam” znaleźli się uczniowie naszej szkoły!

  kategoria „Kocham tu być! Moje ulubione miejsce w Swarzędzu”:

  II miejsce Mikołaj Sedlaczek SP nr 5

  kategoria „Swarzędzkim szlakiem meblowym”

  III miejsce Aleksandra Grajewska SP nr 5 wyróżnienie: Paweł Woźniak SP nr 5

  kategoria „Rozwój swarzędzkiego stolarstwa”

  II miejsce Maja Pomerenke SP nr 5

  Ze względu na sytuacje epidemiologiczną o terminie i formie rozdania nagród uczniowie zostaną poinformowani w późniejszym terminie drogą mailową.

 • W ramach akacji ,,Wiem co jem” zachęcamy uczniów oraz rodziców do zapoznania się z materiałami dotyczącymi zdrowego żywienia, przygotowanymi przez dietetyczki: Marię Pasławską oraz Kingę Goździk.

  Zachęcamy Was do nadsyłania zdjęć prezentujących zdrowe śniadanie. Zapoznaj się z udostępnionymi materiałami. Przygotuj zdrowe śniadanie.

  Zrób zdjęcie i prześlij je na adres mailowy: b.stryganek@sp5szkola.pl lub b.jankowska@sp5szkola.pl Z Waszych zdjęć utworzymy wirtualną galerię pysznych i zdrowych śniadań! 😊

 • Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

  Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

  Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Organizacja pracy szkoły pozostaje bez zmian.

 • Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do materiałów eduacyjnych na platformie Eduelo.

  Eduelo to dodatkowe narzędzie dla chętnych uczniów, które ma wspomóc proces nauczania i jednocześnie motywować do zdobywania dodatkowej wiedzy oraz sprawdzania swoich wiadomości. Na platformie uczniowie znajdą ciekawe animacje, filmy edukacyjne oraz testy i zadania. Dobór treści jest zgodny z podstawą programową. Uczniowie mogą w ramach platformy pracować indywidualnie lub w zespołach, zdobywać punkty i zamieniać je na nagrody. Mamy nadzieję, że korzystanie z platformy będzie przyjemne i pożyteczne!

 • Potrzebni są wolontariusze do pomocy osobom starszym np. do wyprowadzania piesków. Jeśli ktoś jest zainteresowany, należy przesłać maila na adres OPS w Swarzędzu: sekretariat@opsswarzedz.pl W mailu należy napisać, że chce się być wolontariuszem oraz podać: 1.Imię i nazwisko 2.Wiek/klasa 3.Telefon do kontaktu (najlepiej numer rodzica) 4.Jeśli ktoś nie lubi zwierząt można to zaznaczyć, wtedy jest możliwość ustalenia innego zajęcia.

 • Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszamy na naszą nową stronę internetową szkoły.

  W nowej odsłonie, dostosowana do osób potrzebujących. W celu płynnego przejścia i zapewnienia ciągłości w informacji, obecna strona zostanie wygaszona po Świętach Wielkanocnych.

  Nowy link zostanie rozesłany również za pomocą dziennika elektronicznego.

  www.sp5szkola.pl

 • Miło nam poinformować, że zakończyła się akcja naukowa przedmiotów przyrodniczych NAUKA, ale JAJA.
  Akcja miała na celu zachęcić uczniów do wyjścia z domu i wykonania pewnych zadań na świeżym powietrzu.
  Zadania były z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki i przyrody.

  Uczniowie wykazali się pomysłowością, kreatywnością. Prace są kolorowe, wiosenne i świąteczne.

  Oto wyróżnione dzieła:

  Dziękujemy WAM za aktywność.

 • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU CZYTELNICZEGO ONLINE DLA UCZNIÓW KLAS VI- VIII na podstawie przeczytanej lektury szkolnej:

  Klasy 6 - ,,Chłopcy z Placu Broni”- Ferenc Molna’r

  Klasy 7- ,,W pustyni i w puszczy” - Henryk Sienkiewicz

  Klasy 8 - ,,Balladyna” - Juliusz Słowacki

  BLISKIE SPOTKANIE Z LEKTURĄ

  LAUREACI KONKURSU:

  klasy VI

  I miejsce - Marcelina Zastawna kl. 6a

  II miejsce - Paweł Woźniak kl. 6c

  III miejsce - Aneta Stężyńska kl. 6f

  klasy VII

  I miejsce - Maja Jaworska kl. 7c

  II miejsce- Aleksandra Szatanek kl. 7g

 • Drodzy Rodzice i Uczniowie!

  „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to tytuł ogólnopolskiej kampanii promującej zdrowy styl życia oparty na sile rodziny i wsparciu rozwoju naszych dzieci przez wzbogacanie ich w wiedzę i umiejętności chroniące przed uzależnieniami.

   „W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA”  - jest hasłem przewodnim tegorocznych działań kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Celem nadrzędnym jest zwrócenie uwagi, że szczęście może przejawiać się poprzez różne czynności dnia codziennego.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu
  os. Mielżyńskiego 3A
  62-020 Swarzędz
 • 61 8175 303
  61 8175 900 (fax)
  sekretariat@sp5szkola.pl

Galeria zdjęć